lu.se

Bygg och Miljöteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Institutionen för Bygg- & Miljöteknologi

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi bedriver forskning och undervisning i byggande av hus, broar, dammar, vattenledningar avseende deras funktion, säkerhet, miljöpåverkan och uthållighet. Verksamheten spänner över ett brett fält, från snösmältning och översvämningar i regioner via stadens hus, broar och ledningar ner till materialskala och sprickbildning i betong, liksom tusenårig transport av föroreningar i grundvatten till minutsnabba brandutvecklingsförlopp i byggnader.

Institutionen svarar för huvuddelen av undervisningen inom programmen Väg- och vatten, Brandingenjör, Riskhantering och har väsentligt ansvar för Ekosystemteknikprogrammet.

In English

Kontakt

Besöksadress:
Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi
V-huset, vån 4
John Ericssons väg1. Karta

223 63 Lund
Sverige

Intern post:

Hämtställe 3

Telefon:

+46 46 222 73 87

E-post:

Jesper.Arfvidsson@byggtek.lth.se

Representanter för Institutionen

Övrigt