lu.se

Bygg och Miljöteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Väkommen till Institutionen för Bygg- & Miljöteknologi

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi bedriver forskning och undervisning i byggande av hus, broar, dammar, vattenledningar avseende deras funktion, säkerhet, miljöpåverkan och uthållighet. Verksamheten spänner över ett brett fält, från snösmältning och översvämningar i regioner via stadens hus, broar och ledningar ner till materialskala och sprickbildning i betong, liksom tusenårig transport av föroreningar i grundvatten till minutsnabba brandutvecklingsförlopp i byggnader.

Institutionen svarar för huvuddelen av undervisningen inom programmen Väg- och vatten, Brandingenjör, Riskhantering och har väsentligt ansvar för Ekosystemteknikprogrammet.

In English

KC Norra sidan (ingång D)

Vi har flyttat!

På grund av att V-huset på LTH skall renoveras, flyttar vi under ca 1½ år (t.o.m. Juni 2016) till Kemicentrum (KC). Vår besöksadress är nu Kemicentrum hus IV, Getingevägen 60 ingång D alternativt Sölvegatan 39 ingång B.

Vi finns på 4:e våningen (+4). Vi behåller våra telefonnummer, e-post och vår postadress. Se "Kontakt" för detaljer.

Detaljerad karta över KC

Länk till OpenStreetMap

Representanter för Inst.

Representanter

Lokalt Väder