lu.se

Bygg och Miljöteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Administration

Administratörsgrupp

 

 

Från vänster:

Suzanne Persson (SP)

Görel Svensson (GS) Tel. 24009, Rum V4153, gorel.svensson@tvrl.lth.se
Christoffer Månsson (CM) Tel. 29503, Rum V4154, christoffer.mansson@kstr.lth.se
Carina Littrén (CL) Tel. 29043, Rum V3415, carina.littren@tvrl.lth.se
Carina Mellqvist (CMQ) Tel. 27572, Rum V5107, carina.mellqvist@construction.lth.se
Johanna Kruse (JK) Tel. 23197, Rum V3417, johanna.kruse@risk.lth.se
Ann Bruhn  (AB) Tel. 27360, Rum V3414, ann.bruhn@brand.lth.se
Christina Glans (CG) Tel. 27421, Rum V5115, christina.glans@construction.lth.se
Bitte Rosencrantz (BR) Tel. 27385, Rum V4140, bitte.rosencrantz@byggtek.lth.se 
Heidi Francke (HF) Tel. 23114, Rum V3413, heidi.francke@byggtek.lth.se (tjl;ej på bild)

Arbetsfördelning (inom paretes = backup)

 

 

Avdelning Ekonomi Personal Utb adm Allm serv Reseräkn
107424 - Konstruktionsteknik Christoffer (AB, BR) Görel (HF) Carina (JK) Carina M
107432 - Byggnadsmaterial Christoffer (AB, BR) Heidi (GS) Heidi / Johanna  Heidi Heidi
107434 - Byggproduktion Carina M/ Bitte  Christina Christina Christina Carina M
107435 - Byggnadsfysik Bitte (AB, CM) Görel (HF) Carina (JK) Carina M
107440 - Institutionen för bygg- och miljöteknolo Bitte (AB, CM)     Bitte (CM)
107442 - Teknisk vattenresurslära Christoffer (AB, BR) Görel (HF) Carina (JK) Carina Carina M
107473 - Riskhantering och Samhällssäkerhet Ann (BR, CM) Heidi (GS) Heidi / Johanna  Heidi Ann (CM)
107474 - Brandteknik Ann (BR, CM) Heidi (GS) Heidi / Johanna  Heidi Ann (CM)
107542 - Installationsteknik Bitte (AB, CM) Görel (HF) Carina (JK) Carina M
Sidansvarig: