lu.se

Bygg och Miljöteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Forskning

Institutionen Bygg & miljöteknologi bedriver forskning inom byggteknik och samhällsbyggande, vatten och miljö, brandteknik och riskhantering, se respektive avdelnings hemsida till vänster.