lunduniversity.lu.se

Building & Environmental Technology

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Administration

Administrators Group

From Left:
Bitte Rosencrantz (BR) Tel. 27385, Room V4140,bitte.rosencrantz@byggtek.lth.se
Suzanne Persson (SP) Tel.  27389, Room V4138, suzanne.persson@byggtek.lth.se
Christoffer Månsson (CM) Tel. 29503, Room V4154 ,christoffer.mansson@kstr.lth.se
Ann Bruhn  (AB) Tel. 27360, Room V3414, ann.bruhn@brand.lth.se
Carina Littrén (CL) Tel. 24711, Room V3415, carina.littren@tvrl.lth.se
Heidi Francke (HF) Tel. 23114, Room V3413, heidi.francke@byggtek.lth.se (absent)
Christina Glans (CG) Tel. 27421, Room V5115, christina.glans@construction.lth.se
Johanna Kruse (JK) Tel. 23114, Room V3414, johanna.kruse@byggtek.lth.se
Görel Svensson (GS) Tel. 24009, Room V4153, gorel.svensson@tvrl.lth.se

Tasks (backup in brackets)

Avdelning

Ekonomi

Personal

Utb adm

Alm serv

Reseräkn

107424 - Konstruktionsteknik

Christoffer (AB, BR)

Görel (JK)

Carina (JK)

Suzanne

Suzanne (CM)

107432 - Byggnadsmaterial

Christoffer (AB, BR)

Johanna (GS)

Johanna (CL)

Johanna

Christoffer (JK)

107434 - Byggproduktion

 

Christina

Christina

Christina

 

107435 - Byggnadsfysik

Bitte (AB, CM)

Bitte/Görel (JK)

Carina (JK)

Suzanne

Bitte (CM)

107440 - Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Bitte (AB, CM)

 

 

Bitte (GS)

Bitte (CM)

107442 - Teknisk vattenresurslära

Christoffer (AB, BR)

Görel (JK)

Carina (JK)

Carina

Suzanne (CM)

107473 - Riskhantering och Samhällssäkerhet

Ann (BR, CM)

Johanna (GS)

Johanna (CL)

Johanna

Ann (CM)

107474 - Brandteknik

Ann (BR, CM)

Johanna (GS)

Johanna (CL)

Johanna

Ann (CM)

107542 - Installationsteknik

Bitte (AB, CM)

Bitte/Görel (JK)

Carina (JK)

Suzanne

Bitte (CM)

Page Manager: