lu.se

Bygg och Miljöteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Representanter för Institutionen - Department Representatives

Följande personer från Institutionen sitter i olika nämnder.

The following persons from the Department sit on various boards.

 

LTHs Styrelse - Board of Faculty of Engineering

Cintia Bertacchi Uvo

 

Forskningnämnd - Research Board 3

Magnus Larson (Lärare - Teacher)
Johanna Sörensen (Doktorand - PhD Student)

 

Utbildningnämnd - Education Board 3

Henrik Hassel
Daniel Nilsson

 

Utbildningnämnd - Education Board 4

Katja Fridh
Eva Frühwald Hansson

 

Rekryteringsnämnd - Recruiting Board

Jesper Arvidsson

 

Sidansvarig: