lu.se

Bygg och Miljöteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Representanter för Institutionen - Department Representatives

Följande personer från Institutionen sitter i olika nämnder.

The following persons from the Department sit on various boards.

 

LTHs Styrelse - Board of Faculty of Engineering

Anne Landin

 

Forskningutbildningsnämnd

Cintia Bertacchi Uvo

 

Rekryteringsnämnd - Recruiting Board

Patrick van Hees

 

Sidansvarig: