lu.se

Bygg och Miljöteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Utbildning

Inom institutionen ryms en rad kärnämnen för undervisningen inom Väg- och vatten­byggnadsprogrammet, Ekosystemteknik­programmet, Brandingenjörs- och Riskhanteringsprogrammen. Alla ämnen har stor del i grundundervisningen.
Institutionen har en dominerande del i V-programmet, en mycket stor del av W-programmet, är helt dominerande inom Brandingenjörs- och inom Riskhanteringsprogrammen.
Det finns ett särskilt magister­program i vattenresurslära (Water Resources) och ett särskilt i Riskhantering (Disaster Management).
Institutionen har en viktig roll för byggteknik­utbildningen vid ingenjörsskolan i Helsingborg.

Se länkar till vänster för respektive avdelning.