Hoppa till huvudinnehåll

Om

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi bedriver forskning och undervisning i byggande av hus, broar, dammar, vattenledningar avseende deras funktion, säkerhet, miljöpåverkan och uthållighet.

Verksamheten spänner över ett brett fält, från snösmältning och översvämningar i regioner via stadens hus, broar och ledningar ner till materialskala och sprickbildning i betong, liksom tusenårig transport av föroreningar i grundvatten till minutsnabba brandutvecklingsförlopp i byggnader.

Institutionen svarar för huvuddelen av undervisningen inom programmen Väg- och vatten, Brandingenjör, Riskhantering och har väsentligt ansvar för Ekosystemteknikprogrammet.

Institutionen är formellt indelad i tre enheter (Bygg, Vattenresurslära, Brandteknik och Riskhantering).

Byggenheten omfattar fyra avdelningar (Konstruktionsteknik, Byggnads­material, Byggnadsfysik, Installations och klimatlära).

På institutionen finns ungefär 100 anställda. Budgeten är på ca 80 miljoner.

Dessutom finns närmare 20 industri- och sandwichdoktorander.

Sidansvarig: kali.olsson@hvac.lth.se | 2020-09-02