lu.se

Bygg och Miljöteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Institutionen för Bygg- & Miljöteknologi

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi bedriver forskning och undervisning i byggande av hus, broar, dammar, vattenledningar avseende deras funktion, säkerhet, miljöpåverkan och uthållighet. Verksamheten spänner över ett brett fält, från snösmältning och översvämningar i regioner via stadens hus, broar och ledningar ner till materialskala och sprickbildning i betong, liksom tusenårig transport av föroreningar i grundvatten till minutsnabba brandutvecklingsförlopp i byggnader.

Institutionen svarar för huvuddelen av undervisningen inom programmen Väg- och vatten, Brandingenjör, Riskhantering och har väsentligt ansvar för Ekosystemteknikprogrammet.

Kontakt

Besöks- och leveransadress:

Lunds Universitet
Bygg- och Miljöteknologi
V-huset
John Ericssons väg 1
SE-223 63 Lund

Postadress:

Lunds Universitet
Bygg- och Miljöteknologi
Box 118
SE-221 00 Lund

Faktureringsadress:

Lunds Universitet
Bygg- och Miljöteknologi
Box 188
SE-221 00 Lund

Internpost:

Bygg- och Miljöteknologi
Hämtställe 3

Telefon: 

+ 46 46-222 72 00

KAVALLAHUSET

Information gällande Kavallahuset har flyttats till Lthin grupp Institutionen för Bygg- och miljöteknologi/ The Department of Building and Environmental Technology.