Hoppa till huvudinnehåll
V-huset på LTH-campus. Foto.

Välkommen till Institutionen för bygg- & miljöteknologi

Institutionen för bygg- och miljöteknologi bedriver forskning och undervisning i byggande av hus, broar, dammar och vattenledningar med fokus på deras funktion, säkerhet, miljöpåverkan och uthållighet.

Verksamheten spänner över ett brett fält, från snösmältning och översvämningar i regioner via stadens hus, broar och ledningar ner till materialskala och sprickbildning i betong, liksom tusenårig transport av föroreningar i grundvatten till minutsnabba brandutvecklingsförlopp i byggnader.

Institutionen svarar för huvuddelen av undervisningen inom programmen Väg- och vatten, Brandingenjör och Riskhantering och har väsentligt ansvar för Ekosystemteknikprogrammet.

Kontakt

Besöks- och leveransadress

Lunds universitet
Bygg- och miljöteknologi
V-huset
John Ericssons väg 1
SE-223 63 Lund

Postadress

Lunds universitet
Bygg- och miljöteknologi
Box 118
SE-221 00 Lund

Faktureringsadress

Lunds universitet
Bygg- och miljöteknologi
Box 188
SE-221 00 Lund

Internpost

Bygg- och miljöteknologi
Hämtställe 3

Telefon (LTH Reception)

+ 46 46-222 72 00